HİZMETLERİMİZ BATIK ÇIKARTMA / GEMİ KURTARMA DENİZ ŞARJ VE DEŞARJ BORU DÖŞEME İSKELE KAZIKLARINA DALGA BOYU KAPLAMA KABLO DÖŞEMEGEMİ KARİNA TEMİZLİĞİKATODİK KORUMA VE MONTAJ SUALTI KAYNAK SUALTI KESİM KİNİSTİN TEMİZLİĞİ LİMAN İNŞAATI NDT SUALTI KALINLIK ÖLÇÜMÜ PERVANE TEMİZLİĞİ SUALTI SÖRVEY HİZMETLERİ ŞAMANDIRA DONATIM BAKIM VE TONOZ DONATIMSUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMİ BATIMETRİ VE HARİTA

 

Batimetrik Harita Üretimi

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde liman inşaatlarının artması sebebi ile batimetrik harita üretimi ihtiyacıda büyük ölçüde artmıştır. Firmamız bu konuda da çeşitli liman inşaatı projelerinde başarılı bir şekilde batimetrik harita üretimi yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bu başarıdaki en büyük paylardan biri, firmanın kendi Yazılım Geliştirme Biriminde batimetrik ölçümler için echosounder uyumlu yazılım geliştirilmesidir.

Bu kapsamda yapılan işler

• Proje kesitlerinin belirli bir mesafede olmak üzere tüm proje için hazırlanması

• Mendirek imalatlarının yapımında duba ile deniz döküm işinin takibi ve yürütülmesi

• Karasal ölçümlerle aplikasyon ve doğrultu tayini işleri

• Batimetrik haritaların yapımı ,ilk durum ve mevcut imalatın projeye uygunluğunun denetlenmesi

Batimetrik ölçüm için GPS ve echosounder sistemin kurulması Ölçümler doğrutusunda dolgu çalışması

Sayısal Batimetrik Veri 3D

GPS Ölçmeleri

Firma sahip olduğu GPS (Global Positioning System) cihazları ve bu konuda yetişmiş personeli ile GPS uygulamalarında hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda Nirengi sıklaştırması, Poligon ölçmeleri, Batimetrik harita üretimi için echosounder ile kullanılması ve detay alımları için RTK ölçümleri ile hızlı ve doğru ölçme hizmetleri verilmektedir.

HYDROGRAFİK ÖLÇMELER

Kübaj / Metraj belirleme Çalışmaları

Hafriyat, kazı alanlarından çıkan toprak benzeri malzemenin miktarı gibi çeşitli alanlarda Kübaj hesabı gerektiren projelerde , özellikle Kum Ocakları, Maden Kazıları gibi Kübaj hesaplamalarının öneminin arttığı alanlarda ölçümler yapılıp doğru Kübaj hesaplamaları ile hizmet vermektedir.

Plankote ve Halihazır Harita Üretimi

Belediye, Doğalgaz Dağıtım, İller Bankası, İSKİ , BOTAŞ gibi çeşitli kuruluşların gerek kendi plan ve projelerini oluşturabilmeleri, gerekse bu plan ve projelerinin hayata geçirmeleri safhasında ihtiyaç duyulan ve bu projelere altlık oluşturacak plankote , halihazır, şeritvari ve asbuilt haritalarının hazırlanması hizmeti verilmektedir. Bu hizmetin daha hızlı ve güvenilir bir biçimde sağlanabilmesi amacı ile gerek donanım gerekse yazılım konusunda son teknoloji takip edilmektedir

Halihazır harita projesi

- Profesyonel Mühendislik Ölçmeleri

- C1,C2,C3,C4 Noktaları tesisi ve Tutga GPS Ölçümleri

- Deformasyon İzleme Ölçümleri

- Hidrografi / Batimetrik Deniz, Nehir Yatağı ve Kıyı Sualtı Harita Üretimi

 HİDROGRAFİK / JEOFİZİK SÖRVEYLER

- Batimetrik ölçümler ve derinlik paftalarının oluşturulması,

- Yan Taramalı Sonar Çalışmaları, *Side Scan Sonar*

- Deniz Tabanı Sediment Karakteristiğinin Tespiti ve Dağılım Haritalarının Oluşturulması,

- Proje sahasında akıntı, dalga etkilerine bağlı oluşabilecek kumlanma olayının modelleme yoluyla tespiti

· Yandan taramalı sonar, sığ sismik sistem ve manyetometre.

· Tek bimli iskandil sistemleri (Tek ışınlı derinlik ölçüm sistemi),

· Seyir planlama ve kontrol, otomatik veri toplama ve işleme yazılım/donanımları,

· Gerçek zamanlı veri toplayan CTD (Conductivity, Temperature, Depth) cihazları,

· Diferansiyel GPS (Global Positioning System- Küresel Konumlama Sistemi)

· Deniz tabanı örnek toplayıcı cihazları.

 OŞİNOGRAFİK SÖRVEYLER :

- Akıntı Ölçümleri,

- Gel-Git ölçümleri,

- CTD (sıcaklık,tuzluluk,yoğunluk) ölçümleri,

- Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal parametrelerinin belirlenmesi,

TOPOGRAFİK SÖRVEYLER :

 -Geodezik Altlık Oluşturulması

Bütün inşaat sahasını içine alacak ülke koordinat sisteminde ve ITRF sistemine bağlı Jeodezi ölçmelerin yapılarak Nirengi ve dizi poligon noktalarının tesisinin yapılması, hassas Nivelman ile kotlarının belirlenmesi.

ARAZİNİN HÂLİHAZIRININ TESPİT EDİLMESİ

İnşaat sahasının tamamını kapsayacak şekilde sahanın kara kısmının Jeodezik altlığa dayalı olarak Takeometrik alımının yapılarak hâlihazırının belirlenmesi ve Batimetrik harita ile bütünleştirilmesi.

Proje çalışmaları esnasında ve sonrasında gerek duyulduğu takdirde bilimsel ve mühendislik danışmanlığı / kontrol hizmeti ilgili üniversitelerimizden sağlanmaktadır.

HYDROGRAFİK ÖLÇÜMLERDE KULLANDIĞIMIZ SİSTEMLER

1. SURVEY ECHOSOUNDER HYDROGRAFİC ELAC 4300: ± 1 cm hassasiyetinde, 0.5 -1000 M derinlik ölçme aralığı Çift frekanslı (28 kHz ve 210 kHz) Sayısal derinlik okumaları ve grafik kağıda çizim 33 kHz de 1 cm çözünürlük 1-20 pulse/saniye (pulse tekrarlama frekansı)

2. SURVEY ECHOSOUNDER HYDROGRAFİC SDE-28: ± 1 cm hassasiyetinde, 0.39 -200 Metre derinlik ölçme aralığı (28 kHz ve 200 kHz) Sayısal derinlik okumaları ve grafik kağıda çizim 33 kHz de 1 cm çözünürlük 1-20 pulse/saniye (pulse tekrarlama frekansı)

                   1 CRESCENT A100 RTK: Sabit Baz GPS Karaya kurularak uluslar arası kullanılan tüm koordinat sistemine uyumlu    çalışmaktadır.

                2 CRESCENT A100 RTK: Gezici GPS Teknede, deniz ortamındaki ölçümlerde karaya kurulan Sabit Baz istasyonundan aldığı sinyal ile koordineli Echosounder’ e aktararak derinliklerin hangi koordinatta olduğunu belirtir.

                3 SOUTH S82 RTK GPS: Çift Frekanslı Dahili GSM/GPRS/CDMA modülü CORS-TR ile benzersiz uyumluluk GLONASS desteği…….. Tüm Veri Toplama Teknikleri, GPS İle Entegreli Olarak Kullanılır. Veriler Gerçek Zamanda Koordinatlandırılıp Base Haritaya Yerleştirilir. Hassasiyet ± 1 cm’dir Özel yazılım Programı ile PC ya da Notebook’ta çalışabilen hidrografik bir yazılımı vardır.. Ölçme çalışmalarımızda kullandığımız tüm programlar lisanslıdır…

                4 SOUTH S82T RTK GPS: Çift Frekanslı Dahili GSM/GPRS/CDMA modülü CORS-TR ile benzersiz uyumluluk GLONASS desteği…….. Tüm Veri Toplama Teknikleri, GPS İle Entegreli Olarak Kullanılır. Veriler Gerçek Zamanda Koordinatlandırılıp Base Haritaya Yerleştirilir. Hassasiyet ± 0.05 mm’dir Özel yazılım Programı ile PC ya da Notebook’ta çalışabilen

                  5 MACELLAN PROMAK 500 GPS: Çift Frekanslı Dahili GSM/GPRS/CDMA modülü CORS-TR ile benzersiz uyumluluk GLONASS desteği…….. Tüm Veri Toplama Teknikleri, GPS İle Entegreli Olarak Kullanılır. Veriler Gerçek Zamanda Koordinatlandırılıp Base Haritaya Yerleştirilir. Hassasiyet ± 0.01 mm’dir Özel yazılım Programı ile PC ya da Notebook’ta çalışabilen

 

OŞİNOGRAFİ ÇALIŞMALAR

Deniz Sahasında yaptığımız Oşinografık çalışmalar Akıntı yönü ve Hızı, Tuzluluk, Bulanıklık, İletkenlik, Sıcaklık, Yoğunluk, pH / Suyun Asitlik ve Bazlık derecesi, TDS / Sudaki mineral ve iyon zenginlik ölçümleri Oksijen Çözünürlüğü gibi ÇED Rapor altlığı Analizleri tarafımızca Yapılıp Rapor haline getirilmektedir. Hazırladığımız Ölçüm değerlerinin Raporları Üniversiteye Onaylatılmaktadır.

 

OŞİNOGRAFİK ÇALIŞMA AKINTI ÖLÇÜMLERİ

Deniz ortamı akıntı ölçümleri; Yüzey akıntı Orta su akıntı ve Dip akıntı ölçülmesi tüm deniz yapılarında Deşarj hatlarında Gemi trafiğinde belirlenmesi gereken bir çalışmadır

-Liman, İskele, Marina, Su alma ve Deşarj Yapılarının Planlaması,

- Kıyı koruma ve düzenleme projeleri,

- Taş dolgu dalgakıranların ve mahmuzların tasarımı,

- Ağırlık tipi ve keson dalgakıranların tasarımı,

 -Batık tip dalgakıranların tasarımı,

- Dinamik denge profilli dalgakıranların tasarımı,

Batımetrik harita su altı su altı özelliği dışında bir topografik haritadır. Belirli bir alanda derinlemesine okyanus veya deniz temsil eder.Renk ve kontur çizgileri dahil olmak üzere çeşitli gösterimleri, kullanabilir. Bazı batımetrik haritalar sualtı derinlik düzeylerindeki farklılıkları bir bölgede göstermek için kullanılır.Bu yöntem zaman alıcı ve hatalı olabilir.

Modern zamanlarda, bu yöntem sonar tarafından daha iyi bir görüntü vermek için değiştirilmiştir.Batımetrik harita birçok farklı farklı işlevlere hizmet edebilir.Bu haritaların birçoğu tekne navigasyonlarında kullanılır.Bir gemi için deniz yolunun güvenliğini tehdit edecek sualtı tehditlerini daha iyi anlaşılmasını sağlar. Farklı milletler batımetrik harita verilerini derlemek için kendi kurumları olmasına rağmen, orada uluslararası bir kaynaktan yararlanmışlardır.Bu kaynağa General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) denir. Batımetrik haritalar dünyanın her yerinden okyanus tabanlarıyla ilgili büyük bilgiler sağlayabilir.

 

 

 

info@dipsan.net
+90 (216) 310 53 24
Tüm Hakları Dipsan Sualtı Hizmetlerine Aittir. Adres: Selimiye Mahallesi Selimiye İskele Cd. No:53/1-A Üsküdar - İSTANBUL | TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 310 53 24 Fax: +90 (216) 342 75 45 info@dipsan.net | dipsan@dipsan.net